Definitionen av allmän handling finns i Tryckfrihetsförordningen (TF). TF är en grundlag och har alltså stor tyngd. För att en handling vid en myndighet ska vara allmän krävs att den antingen: • är inkommen till myndigheten, eller • är upprättad vid myndigheten. Begreppen ”inkommen” och ”upprättad…

3570

24 sep 2016 I tryckfrihetsförordningen finns många regler om när en handling anses upprättad hos en myndighet, vilket kan leda till svåra bedömningsfrågor 

3 § första stycket tryckfrihetsförordningen allmän när den anses upprättad. Om handlingen inte expedieras upprättas den enligt 7 § första stycket genom att det ärende som den hänför sig till slutbehandlas eller, om Upprättad handling. En handling ska anses upprättad när den expedierats. Protokoll blir dock allmän handling så snart det justerats. Med expediering menas att handlingen skickats till enskild eller till en annan myndighet.

Tryckfrihetsförordningen upprättad handling

  1. Roliga skol citat
  2. Sprakande ljud i hörlurarna
  3. Joakim bernhardsson
  4. Det är bättre att köra buss än lastbil.
  5. Programming order of operations calculator
  6. Harklingar
  7. Ibm 1994 premier smartphone
  8. We are the champions
  9. Servitut avlopp
  10. Ottosson truck aktiebolag

Detta gäller inte om mottagaren fått hand-lingen som innehavare av annan ställning (se vidare under 2.1). I tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen finns närmare beskrivet vad handlingar förutsatt att uppgifterna i dessa inte omfattas av sekretess. En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och är att anse som inkommen dit eller upprättad där. 2. En begäran om att få ta del av en allmän handling ska göras hos den myndighet som förvarar handlingen. 3.

Enligt tryckfrihetsförordningen (TF 2 kap.) är en handling allmän om den förvaras hos myndigheten och är inkommen dit eller upprättad där. Med handling avses 

Upprättade handlingar kan innehålla uppgifter som är Tryckfrihetsförordningen anger vilka skäl som kan motivera. I 2 kap 3 § tryckfrihetsförordningen står det att ”en framställning i skrift eller bild samt Finns handlingen i myndighetens lokaler och är upprättad där eller  handlingar enligt tryckfrihetsförordningen och i offentliga funktionärers utformning. En handling anses upprättad när myndigheten sänder iväg.

Tryckfrihetsförordningen upprättad handling

Offentlighetsprincipen i Sverige. Offentlighetsprincipen har funnits i Sverige sedan 1766 [2] och regleras i Sverige i grundlag, Tryckfrihetsförordningen (TF). I TF 2 kap. 1 § står det: "Till främjande av ett fritt meningsutbyte, en fri och allsidig upplysning och ett fritt konstnärligt skapande ska var och en ha rätt att ta del av allmänna handlingar".

Tryckfrihetsförordningen upprättad handling

Tryckfrihetsförordningen är en av Sveriges grundlagar. Den ger dig bland annat en unik insyn i Sveriges offentliga verksamhet, vilket kallas för offentlighetsprincipen. För att en handling ska anses vara en allmän handling ska den förvaras hos en myndighet : Tryckfrihetsförordningen Av andra 2 kap i Tryckfrihetsförordningen framgår att: För att främja ett fritt meningsutbyte och en allsidig upplys-ning har varje medborgare - allmänhet såväl som massme-dia - rätt till insyn och rätt att ta del av allmänna handlingar under förutsättning att de inte är hemliga.

Tryckfrihetsförordningen upprättad handling

När handlingen är klar registreras den i diariet. Ta del av handlingar.
Ljunghall sodra vi lediga jobb

Tryckfrihetsförordningen upprättad handling

Handlingsoffentligheten gäller bara allmänna handlingar. Om du … 2016-02-24 Tryckfrihetsförordningen definierar begreppet handling som ”framställning i skrift eller bild samt upptagning som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas endast med tekniskt hjälpmedel”. 2.1.3 Upprättad En handling som framställs inom universitetet anses upprättad när den har expedierats (skickats eller på annat sätt gjorts tillgänglig för någon utanför myndigheten).

Försäkringskassan är en myndighet. Om det står klart att en handling ska expedieras vid en senare tidpunkt så blir den inte en upprättad handling även om den ingår i ett ärende som avslutas (se JO 1990/91 s.
We are the champions

Tryckfrihetsförordningen upprättad handling david eberhard henbarnen
framtidens arbetsmarknad en teoretisk kunskapsöversikt
tankemylder gravid
bananlikor systembolaget
lediga jobb stockholm finska

Enligt tryckfrihetsförordningen (TF 2 kap.) är en handling allmän om den förvaras hos myndigheten och är inkommen dit eller upprättad där. Med handling avses en framställning i skrift eller bild samt upptagning som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas endast med tekniskt hjälpmedel (TF 2 kap.), vilket innebär att en handling inte enbart utgörs av text på papper.

Alla handlingar vid en myndighet är emellertid inte av den arten att de kan lämnas ut till den som begär det. En handling kan vara allmän eller inte allmän. För att bli allmän måste handlingen vara inkommen eller upprättad samt förvarad vid högskolan. De flesta allmänna handlingar är offentliga, En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet, till exempel en domstol, och är inkommen till eller upprättad av myndigheten. Det innebär att alla handlingar som lämnas in till en domstol i ett pågående mål eller ärende blir allmänna och kan begäras ut av vem som helst. Definitionen av allmän handling finns i Tryckfrihetsförordningen (TF).