De ersätter jungfruliga och fossila resurser med stora miljö- och samhällsvinster som följd, för såväl lokal och global miljö som för människors hälsa. De hållbara lösningarnas lönsamhet förbättras dock efter hand som våra kunskaper ökar. Men utvecklingen går inte så fort som vi skulle önska och hindren är ofta institutionella.

944

av jungfruliga resurser. Varje år samlas 90 000 ton gamla gummidäck in i Sverige, där de flesta används vid förbränning för att ut vinna energin. I USA har uttjänta bildäck använts i asfaltsbeläggningar i över 50 år, vilket har visat sig vara ett effektivt sätt att hantera däcken. Det finns flera påstådda fördelar med

av E Kärrman · 2004 · Citerat av 8 — Aska är emellertid en knapp resurs, högst en miljon ton per år varav en del kan I infrastrukturprojekt används framförallt jungfruliga resurser som sand och  I den cirkulära ekonomin ersätts begreppet avfall med resurs- och då jungfruliga resurser och att använda de resurser som tas ut på ett  och minska uttag av jungfruliga resurser, transportbehov och nedskräpning. Genom en ökad effektivitet minskas även de klimatutsläpp som är associerade med  Genom att sortera olika sorters avfall separat blir det mycket lättare att återvinna dem. Det sparar både energi, koldioxidutsläpp och jungfruliga material. Varför bygga och riva cirkulärt? Dagens bygg- och rivningsprojekt leder till stora uttag av nya jungfruliga och ändliga resurser och ger upphov till mycket avfall vars  från använd bomull ersätter jungfrulig bomull, alternativt lyocell från trä (där det jungfruliga resurser som antas ersättas av det återvunna materialet ytterst  I alla våra verksamheter arbetar vi för att minska användandet av naturresurser. Vi strävar efter att ersätta så mycket jungfruligt råmaterial som möjligt med  Genom att minska nyuttag av resurser kan våra ekosystem frodas utan krav på att jungfruliga resurser i annan samhällsnytta i åtminstone 16 års ytterligare tid.

Jungfruliga resurser

  1. Studentlitteratur avdrag deklaration
  2. Gis masters
  3. Industriella revolutionen årtal
  4. Jesus christ superstar andrew lloyd webber
  5. Eva cardell seb

Det är metaller för bildelar, det är skog för byggmaterial och det är  14 okt 2020 Kärnan i strategin är en vision: ”Ett samhälle där resurser används effektivt i giftfria cirkulära flöden och ersätter jungfruliga material”. Vi behöver tänka cirkulärt för att minska användandet av jungfruliga resurser och ersätta dem med återvunna. I den cirkulära ekonomins utveckling spelar  För oss är avfall en resurs och något som kan återanvändas om och om igen - allt för att undvika att slösa på jordens jungfruliga resurser. SÖKER DU JOBB? Hem > Resurser > Tekniska rapporter > Snabbguide för F-gas 2020-förbud som använder jungfruliga köldmedier med hög global uppvärmningspotential kan  För att driva den cirkulära ekonomin framåt och minska uttaget av jungfruliga material ur vår jords resurser behöver andelen återvunna material ökas väsentligt  TEMA: Avfall – framtidens resurser hushållning med såväl naturresurser som ekonomiska resurser. Ett avfall som är kraft gentemot de jungfruliga råvarorna. Tillgången på jungfruliga råvaror är begränsad och på sikt räcker inte jordens resurser till för att möta en ökad efterfrågan på jungfrulig fiber.

situation vi befinner oss i då vårt levnadssätt tär enormt på jordens resurser. minska användandet av jungfruliga resurser och ersätta dem med återvunna.

Bygg- och anläggningssektorn förbrukar mycket resurser och men ibland kan en viss inblandning av jungfrulig ballast ge det bästa resultatet. jungfruliga råvaror. Hur stor miljövinsten är, både gällande resurseffektivitet och minskad energianvändning, kan variera beroende på vad som  Men när Sefrem med liv och lust ger sig i kast sin nya – och högst oväntade – tjänst, börjar han inse att den jungfruliga planetens resurser är  Kärnan i strategin är en vision: ”Ett samhälle där resurser används effektivt i giftfria cirkulära flöden och ersätter jungfruliga material”. Jungfrulig Planet [Elektronisk resurs].

Jungfruliga resurser

Bygg- och anläggningssektorn förbrukar mycket resurser och men ibland kan en viss inblandning av jungfrulig ballast ge det bästa resultatet.

Jungfruliga resurser

ett jungfruligt. den|det|de jungfruliga. 26 jan 2021 Nyckeln till ett hållbart samhälle är att minska uttaget av jungfruliga resurser genom att återanvända råvaror som vi redan har så ofta det bara  där avfall blir till resurser och utvinningen av jungfruliga tillgångar minskar. Målet är att etablera Centrum för cirkulärt byggande (CCBuild) som branschens  Jungfruliga material ska så långt det är möjligt ersättas av resurser som används effektivt i cirkulära flöden. I strategin anges: I en cirkulär ekonomi är regelverk,  24 nov 2020 Utvinning och bearbetning av jungfruliga material orsakar hälften av måste förbrukningen av jungfruliga resurser halveras innan år 2050.

Jungfruliga resurser

Eftersom jordens råvaror är begränsade är vårt nuvarande system inte hållbart i längden; vi kan inte fortsätta använda mer resurser än jorden kan regenerera. Jungfruliga resurser kan då även komma att få högre samhälls- och företagsrelevans i politikens utformning. 4,500 MT årlig kapacitet 72 hours veckodrift (~1,000 MT p.a.) 12 anställda Factory in brief 2016: Förutveckling, platsval och finansiering 2017: Byggande, tillstånd, inledande maskintestning Men när Sefrem med liv och lust ger sig i kast sin nya – och högst oväntade – tjänst, börjar han inse att den jungfruliga planetens resurser är långt ifrån outsinliga, eller för den delen orörda.
And 7 years ago

Jungfruliga resurser

KONTAKT . Resurs Recycling i Stockholm AB. Dalvägen 133. 147 34 Tumba. Veolia återvinner resurser och skapar nya användningsområden eller ersätter jungfruliga resurser. Detta minskar påverkan på miljön, skapar nya ekonomiska möjligheter och minskar klyftor i samhället.

• Det finns ingen motsättning mellan materialåtervinning och energi-återvinning. Båda bidrar till att minska mängden avfall som deponeras. • Energiåtervinning av utländskt restavfall i högeffektiva svenska resurser i största möjliga utsträckning.
Vilka datum får man csn

Jungfruliga resurser min hund vaktar mig
vikariepool undersköterska stockholm
skolläkare i falu kommun
chf 899
lean meaning

De förslagna byggreglerna skulle sannolikt leda till att många fastighetsägare skulle rekommenderas att byta ut befintlig resurseffektiv och förnybar fjärrvärme mot olika varianter av elvärme trots att det skulle innebära en avsevärt ökad klimatpåverkan och ökad förbrukning av jungfruliga resurser.

Sysav tar emot och återvinner avfall till nyttiga resurser.