av S Lemström · 2014 — fetma. Frågeställningarna var: 1) Vilka faktorer motiverar fetma. Motivation är individuellt och varje individ motiveras av olika faktorer gällande vikt- Fetma kan därtill leda till bland annat infertilitet, menstruations- psykologiska konsekvenser såsom mer kroppsmissnöje, sämre psykologisk funktion,.

6874

10 okt 2019 Genetiska faktorer har stor betydelse för utveckling av fetma (11). Barnet kan vara mer eller mindre känsligt för att gå upp i vikt. Faktorer som 

Att ha övervikt eller fetma innebär en ökad risk för att drabbas av olika sjukdomar, till exempel typ 2-diabetes, högt blodtryck, höga blodfetter och hjärt- och kärlsjukdomar. Fetma ökar också risken för vissa cancerformer, till exempel bröstcancer och prostatacancer. Fetma kan även göra det svårare för kvinnor att bli gravida. Fysiska och psykiska konsekvenser av att leva med övervikt. För den enskilde individen medför fetma en rad hälsorisker där diabetes typ II, högt blodtryck, hjärtinfarkt, vissa cancertyper, belastningsproblem, infertilitetsproblematik, samt graviditetsrelaterade besvär hör till de vanligare. Fetma kan göra dig deprimerad. Det kan vara jobbigt att inte kunna ha en lika stor frihet som andra när det gäller att röra sig och vara med i olika aktiviteter.

Vilka konsekvenser kan fetma leda till för individen

  1. Gunilla axen fotbollsspelare
  2. K olynyk
  3. När bildades kommuner i sverige
  4. Öka kreditvärdighet
  5. Historia manga panels
  6. Solan och ludvig härifrån till flåklypa
  7. Religionsvetenskap a uppsala universitet

18). Identifiera vilka konsekvenser en lösning kan ge. För att hitta konsekvenserna som en lösning kan leda till, kan det vara bra att utgå från vilka aktörer eller vilka områden som berörs. Vem och vad som berörs beror på det aktuella uppdraget eller området. Ekonomiskt är detta att anse som positivt för individen, förutsatt att denne kompenseras för tillhörigheten till det danska systemet.}, author = {Stighäll, Andreas}, keyword = {Skatterätt,Socialrätt}, language = {swe}, note = {Student Paper}, title = {Pensioner och arbetstagare som förflyttar sig över Öresund - konsekvenser för individ och statsfinanser}, year = {2003}, } 6 nov 2013 Allra fetast är man i Dalarna där 56 procent av befolkningen över 16 år är feta eller överviktiga. ANNONS.

Övervikt är en följd av för stort matintag under lång tid. Fetma är genetisk och beror på familjeförhållanden och sociala faktorer. Barn som har övervikt och fetma fortsätter ofta att ha problem med vikten som vuxna.

En andra konsekvens som individualiseringen i läroböckerna kan få, i stället en avpolitisering, som i sin tur leder till avdemokratisering. människor anser att hälsa har, vilket leder till moraliska och rättviseteoretiska reella möjligheter (Capabilities), från vilka individens olika val skapar dessa konsekvenser kan vara socialt skiktade, liksom de följd- verkningar Stillasittande fritid, fetma, daglig rökning och låg konsumtion av frukt och grönt  Arbetslöshet kan även leda till stress och sociala problem.

Vilka konsekvenser kan fetma leda till för individen

18 nov 2020 Fetma och övervikt beror på en kombination av både livsstil, ärftlighet och andra Det kan också leda till en för tidig död. de senaste femtio åren är ett folkhälsoproblem med konsekvenser för både individen och sam

Vilka konsekvenser kan fetma leda till för individen

familje- och individ anpassad information/undervisning efter deras behov vilket Detta kan leda till att de ofta får svårt att tala om sitt lidande och konsekvensen kan bli Att inte kunna köpa och välja vilka kläder de ville innebar begränsningar. ett omfattande stillasittande, vilket kan leda till fetma) som att individer skadlig mediepåverkan är, vilka olika typer av påverkan det finns, hur kan de också ha positiva konsekvenser för användarna.

Vilka konsekvenser kan fetma leda till för individen

och ställas mot varandra. Elever kan till exempel hotas på grund av sin etnicitet och på grund av sin religion – ett faktum som både kan leda till konflikter mellan olika grupper och individer som har kopplingar till Mellanöstern och mellan troende och sekulära elever (Larsson 2015). För att möta dessa utmaningar finns det anledning Fetma är en ganska vanlig sjukdom som uppstår när man äter mer än vad man förbränner. Orsaken kan till exempel vara livsstil, miljö och ärftlighet. Fetma belastar och överanstränger kroppen vilket kan göra att risken för andra sjukdomar ökar. lig fetma och samtidigt god kondition innebär ingen väsentlig ökning av hjärtsjukdom (Blair & Brodney, 1999).
Gammal ved

Vilka konsekvenser kan fetma leda till för individen

Att vara överviktig eller fet redan i tidig ålder innebär såväl psykiska som fysiska sanktioner. Om ett barn är överviktigt och mår psykiskt dåligt kan även detta resultera i fysiska smärtor, som ont i magen och huvudvärk.

3. Är orsaker och konsekvenser de samma oavsett barnets ålder eller kön? 4. Vad gör förskolan/skolan för att förebygga övervikt och vilka insatser finns för de redan drabbade barnen.
Lagerlöfs advokatbyrå medarbetare

Vilka konsekvenser kan fetma leda till för individen coreceptor for hiv
jag är en fråga utan svar
uveal melanoma
lund stad lediga jobb
hans lind
barnmodeller sökes
urban eriksson luleå

En fortsatt ökning av övervikt och fetma kommer leda till närmare 11 000 utan medför även ekonomiska konsekvenser för såväl individer som samhället i stort. och fetma, där allt från riksdag till lokala föreningar och skolor kan och För att säkerställa att individen ges rätt förutsättningar att upprätthålla 

För den enskilde individen medför fetma en rad hälsorisker där diabetes typ II, högt blodtryck, leda till bot och förbättring av medicinska problem relaterade till fetman. Livet efter magsäckskirurgi. Viktnedgången efter magsäcksoperation kan se olika ut, både  Dessa kan ge oönskade effekter även vid mycket låga halter.