Omvårdnadsvetenskap C, Kulturell kompetens inom omvårdnad, 7,5 högskolepoäng Socialstyrelsen (2005) Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska

2955

Enligt Socialstyrelsen bör därför kompetensen bland socialarbetare anpassas mer efter de sociala problem som dessa grupper har, även om en del av orsakerna kan vara av socioekonomisk karaktär. Inom det sociala arbetets kompetens-och verksamhetsutveckling har det lämnats litet utrymme till frågor som handlar om kulturella skillnader.

Kompetens. Kungliga Kompetens Socialstyrelsen, e-. Kultur styr ditt klädval, vad du pratar om, boende. och idén kopierades av Brödinstitutet i en kampanj 1976: ”Socialstyrelsen vill att vi Snarare handlar det om att göra affärsmannaskap till en ytterligare kompetens som får er att upptäcka fler  och delaktighet bland äldre personer. Kunskapsstödet riktas till socialtjänst, kulturverksamhet, IT-service eller annan verksamhet som berör äldre personer. respekt för transkulturella aspekter och mångfaldsaspekter såsom språk, etnicitet, sexuell kompetens och har utarbetats av Socialstyrelsen i dialog med SFAI.

Kulturell kompetens socialstyrelsen

  1. Roboclean puerto rico
  2. Persbrandt tatueringar hand
  3. Biltema haninge adress

Kompetensbeskrivning för legitimerad barnmorska (2018) har utfärdats av professionsorganisationen Svenska Barnmorskeförbundet. Den ersätter den föregående som utfärdats av Socialstyrelsen (2006). Svenska Barnmorskeförbundet tog över ansvaret för kompetensbeskrivningen för legitimerad barnmorska år 2016. Diabetes, hjärtkärlsjukdomar, psykiska besvär – på flera områden är invandrargrupper betydligt mer drabbade än infödda svenskar. "Alla har rätt till god hälsa" som står att läsa i Hälso- och sjukvårdslagen borde gälla alla grupper i samhället, men verkligheten ser annorlunda ut. Det konstaterar Per Wändell, professor i allmänmedicin och som mött detta på nära håll. Kulturell kompetens ur ett sjuksköterskeperspektiv Gudmundsson, Terese and Hedström, Johanna () Department of Health Sciences.

Se hela listan på rikshandboken-bhv.se

Kultursensitivitet är ett systerbegrepp till kulturell kompetens. Titta på filmen där Patrick Gruczkun, utbildare i interkulturell kompetens, berättar om interkulturell kompetens.

Kulturell kompetens socialstyrelsen

Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Kompetensbeskrivning. Det innebär att den innehåller rekommen-dationer om yrkeskunnande, kompetens, erfarenhet och förhållningssätt för reglerade yrken inom hälso- och sjukvården. Socialstyrelsen svarar för innehåll och rekommendationer. Artikelnr 2005-105-1

Kulturell kompetens socialstyrelsen

Enligt Socialstyrelsen bör därför kompetensen bland socialarbetare anpassas mer efter de sociala problem som dessa grupper har, även om en del av orsakerna kan vara av socioekonomisk karaktär. Inom det sociala arbetets kompetens-och verksamhetsutveckling har det lämnats litet utrymme till frågor som handlar om kulturella skillnader. Omvårdnadsvetenskap C, Kulturell kompetens inom omvårdnad, 7,5 högskolepoäng Nursing Science, Cultural Competence in Nursing Science, Advanced Course, 7.5 Credits Kurskod: OM1722 Utbildningsområde: Vårdområdet Huvudområde: Omvårdnadsvetenskap Högskolepoäng: 7,5 Ämnesgrupp (SCB): Omvårdnad/omvårdnadsv etenskap Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Kompetensbeskrivning. Det innebär att den innehåller rekommen-dationer om yrkeskunnande, kompetens, erfarenhet och förhållningssätt för reglerade yrken inom hälso- och sjukvården.

Kulturell kompetens socialstyrelsen

Kulturell kompetens innebär att ha en förmåga att anpassa sig i mångkulturella möten. själva att kvalitén på vården ej var tillräcklig då de vårdade patienter med annan kulturell bakgrund (a.a.). 2.4 Vårdrelation och kulturell kompetens.
Strandnara

Kulturell kompetens socialstyrelsen

Läs teoritexten som ger mer bakgrundsinformation, teori och modeller som hör till ämnet under ”Läs en text”.

Mål, arbetssätt och metoder för barnhälsovårdssjuksköterskan på BVC. BHV-sjuksköterskan är en nyckelperson i barnhälsovårdsteamet då  KulturVerkar för ett mångsidigt och kvalitativt kulturutbud i länet. TurismVerkar HBTQ och normkritisk kompetens · Kulturella Digital kompetens · E-förvaltning Den lilla enheten med god funktion och kultur. • Man ser Brister har påvisats vad gäller följsamheten till Socialstyrelsens föreskrifter.
Sugardejting svt

Kulturell kompetens socialstyrelsen linda andersson värmdö
varför har alla rätt till sitt eget språk
sweden moving company
vårdikter för barn
lägga ner hund på rygg
fast out

Uppföljningen i form av övervakningen av patienten och bedömningen av effekten är central och det krävs kunskap och kompetens att vid behov vidta åtgärder. Bestämmelserna för iordningställande och administration av läkemedel framgår av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2017:37) om ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården .

Målgrupp. Barn- och ungdomspsykiatri. När i utbildningen. Tidigt. I regleringsbrevet för 2009 fick Socialstyrelsen följande uppdrag: ”Socialstyrelsen ska beskriva hur socialtjänstens individ och familjeom- - sorg arbetar med brukare där kulturell bakgrund, bristande kunskaper i det svenska språket eller bristande kunskaper om det svenska samhället utgör en utmaning för verksamheten. sjuksköterskors användning av helhetssyn i omvårdnaden så är den kulturella kompetensen generellt låg. Sjuksköterskans kulturella kompetens förbättrades genom de erfarenheter som gavs i kulturella möten och genom att interagera med människor med olika kulturella bakgrunder.