Harvard, APA och Oxford är exempel på sådana referenssystem. Referenssystemen brukar indelas i två huvudkategorier: (namn-årtal stil) står författarens (upphovsmannens) efternamn och publikationens utgivningsår i texthänvisningen.

4306

Harvard Harvardsystemet hör till (författare-år)-stilarna och består av två delar, en hänvisning i texten (texthänvisningen) och en bibliografisk beskrivning i källförteckningen (referensen) Att ange referenser i en text är viktigt för att läsaren ska veta vilka källor som arbetet bygger på samt kunna hitta dessa.

Syftet med referenser är att det ska vara lätt att hitta källan. Följande uppgifter brukar finnas med, varav de tre första är viktigast: • Författares efternamn och initialer. • … Referenser anges oftast i mindre punkter än brödtexten och med ett hängande indrag på rad två och följande rader. I följande beskrivning anges först principen, därefter ges ett eller flera exempel.

Harvard referens två efternamn

  1. Pc-konsulten sweclockers
  2. Läroplan för fritidshem
  3. Sigma brushes
  4. Tidslinje powerpoint 2021

Texthänvisningen består i allmänhet av en parentes med författarens efternamn och verkets utgivningsår samt eventuellt sidnummer (Guide till Harvardsystemet, 2013). I brist på person angavs den här referensen med dokumenttitel. Harvard Harvardsystemet hör till (författare-år)-stilarna och består av två delar, en hänvisning i texten (texthänvisningen) och en bibliografisk beskrivning i källförteckningen (referensen) Att ange referenser i en text är viktigt för att läsaren ska veta vilka källor som arbetet bygger på samt kunna hitta dessa. Ett dubbelt efternamn får endast bestå av två enkla efternamn som var för sig kan förvärvas enligt personnamnlagen. Det är möjligt att ha ett bindestreck mellan namnen i det dubbla efternamnet. Ett dubbelt efternamn kan inte kombineras med ett mellannamn. Bok med två författare När det är två författare till ett verk som du hänvisar till skriver du ut båda efternamnen.

Förnamn Efternamn. Klass När du refererar eller citerar en källa finns det två referenssystem. Välj det ena och var konsekvent! Det ena kallas för Harvardsystemet, parentessystemet eller författare-årtalsystemet, och innebär att hänvisningen.

Om två författare har samma efternamn och har publikationer som är utgivna samma år, måste du ta med författarnas initialer även i textreferensen. Exempel: (Larsson, B. 2011, s.

Harvard referens två efternamn

ATT REFERERA ENLIGT APA. Mall för Sophiahemmet Högskola En eller två författare . Olika författare med samma efternamn .

Harvard referens två efternamn

Dels genom kommer referenser enligt Harvardsystemet att förklaras (Oxfordsystemet finns förklarat i Referensen innehåller därför vanligtvis bara författarens efternamn, utgivningsår När du gör en källhänvisning kan du välja mellan två metoder: Harvardsystemet = Parentes direkt efter det avsnitt där du har återgivit fakta från en källa: Ex. där du vill ha källhänvisningen, går in i Referenser och därefter Infoga f 10 aug 2020 ATT REFERERA ENLIGT APA. Mall för Sophiahemmet Högskola En eller två författare . Olika författare med samma efternamn . källhänvisningen av en författares efternamn följt av årtal (och om verket är längre än en under Referenser Harvard. Om en författare som du hänvisar till har två eller flera publikationer utgivna texten. se Referenser Harvard kan ha stött på är APA, Harvard och Oxford.

Harvard referens två efternamn

Lindstrand et al. (2006) beskriver … Två författare (Larsson & Carlsson, 2012) Tre författare (Fex, Ek & Söderhamn, 2009) Flera författare (Yeung m.fl. 2004) I referenslistan ska alla artikelns författare finnas med i referensen, men i texthänvisningen använder du dig av m.fl. om det är fler än tre författare. Tänk på detta när du skriver referenser: Ett referenssystem består av två delar, dels en hänvisning i själva texten (texthänvisning) dels en bibliografisk referens som du har sist i hemtentan under rubriken ”Referenser” eller ”Källförteckning”. 2.2 Texthänvisning När två referenser med flera författare har samma förstaförfattare sorteras referenserna utifrån den andra författaren, om den också är densamma utifrån den tredje och så vidare.
Norge eurovision 2021

Harvard referens två efternamn

Här kan En textreferens, t ex en Harvard, till en källa som refereras från posten. Många  Harvardsystemet hör till (författare-år)-stilarna och består av två delar, i källförteckningen, alfabetiskt ordnad på författarens efternamn. Alla referenser som används i artikeln ska finnas med i referenslistan. Harvardsystemet består av två delar, texthänvisningar i löpande text och en med författarens efternamn, utgivningsår och eventuell sidhänvisning; (Hattie, 2009, s. 15).

Du kan inte blanda två notsystem – du måste välja antingen Harvard eller Oxford. Oxfordmodellen går ut på att referensen återfinns längst ner på sidan, som en så kallad fotnot. Referens med en eller två författare Om verket har två författare anges alltid båda namnen när man hänvisar till arbetet. Författarnamn anges antingen i löpande text med årtal i parentes: ”Enligt Kautto och Westergaard (2003) drabbar illamående oftare kvinnor” eller med både namn och årtal i parentesen Harvard är inte en enhetlig standard, det finns olika variationer.
Guarantee independence hoi4

Harvard referens två efternamn sogeti sundsvall lediga jobb
nya företag kalmar
lediga jobb natt
rutavdrag bartender
fridens pizzeria skåne

Det har vuxit fram två standardmetoder för att ange källor: Harvardmetoden och Referenserna ska stå i alfabetisk ordning (efter författarens efternamn). I texten infogar man referensen genom att sätta in en parentes där man anger 

Då blir referensens huvuduppslag titeln respektive organisationens namn. Exempel på stil: Harvard… Finns upplageuppgift ska den vara med i referensen, den sätts då efter bokens titel.