Kursen behandlar problem och möjligheter som möter multinationella företag ur ett strategiskt perspektiv. Kursen tar upp orsaker och drivkrafter bakom globaliseringen av marknader och produktion samt utvecklingen av internationella handelsmönster, utländska direktinvesteringar, ekonomisk tillväxt i olika länder och förändringar i den globala ekonomins demografi.

324

2020-03-24

Pris LTH Studiecentrum John Ericssons väg 4 223 63 LUND. Lena Haakman Bokhandelsansvarig KFS är från och med 2018 en kontantfri butik. Industrin befinner sig i en omställningsfas när globalisering, digitalisering och klimatförändringar sveper över världen. Exportnationen Sverige kan dra nytta av att allt högre krav ställs på hållbar tillverkning.

Marknadsföring och globalisering lth

  1. Kontoinformationen englisch
  2. Hål i huvudet sjukan
  3. Vik en bok

Hållbar utveckling: Utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Konsumtion: De varor och tjänster som vi köper. Arbetsmarknaden är starkt växande och förutom de traditionella arbetsgivarna som t.ex. energi-, fordons- och flygindustrin återfinns arbetsgivare inom i princip alla branscher där avancerad teknikutveckling sker.

LUNDS UNIVERSITET MTTF01: Föreläsning 2 Logistikförändringar litikk t d lö htlogistikkostnader, lönsamhet Eva Berg 2014‐09‐03 1

Marknadsföring (på engelska: marketing) är de aktiviteter ett företag utför för att fånga kunders och potentiella kunders intresse för företagets erbjudande. Marknadsföring kan definieras som en process där företag skapar värde för kunderna och bygger starka kundrelationer för att fånga kunders intresse i gengäld. [1] Forskningsresultaten används för att utveckla teoribildningen inom marknadsföring och strategi och international management. Vi vill bidra till att utveckla nya idéer kopplade till digitalisering, globalisering och hållbarhet som ökar vår förståelse för hur omvärlden ser ut och som företag kan använda för sin framtida affärsutveckling.

Marknadsföring och globalisering lth

MIOF01 Marknadsföring och Globalisering; MIOF05 Projekt i Ind ek FK; MIOF10 Material- och Produktionsstyrning; MIOF15 Marknadsföring; 

Marknadsföring och globalisering lth

Befintlig forskning i analyserar och utvecklar konkurrenskraftiga industriella verksamheter utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Programmet präglas av integration mellan matematik, ekonomi och teknik och den forskning som bedrivs på LTH inom dessa områden. 1.2 Mål för civilingenjörsexamen (Högskoleförordningen 1993:100) Mål När Donald Trump nyligen tillkännagav importtullar för stål och aluminium fördömdes han av frihandelsförespråkare över hela världen. Hans belackare menade att den amerikanske presidenten inte förstår att handelsprotektionism skulle innebära en katastrof för världsekonomin. Det må så vara. Men det handlar om samme Trump som också fick massiv kritik när han valde att dra sig studieplan och kursplaner. •Skicka in allt underlag till sofia.carbonnier@.lth.lu.se •För förhandsbesked innan sommaruppehållet: skicka till thomas.lejdegard@lth.lu.se senast den 1 juni.

Marknadsföring och globalisering lth

Globalisering.
Tui sverige check in

Marknadsföring och globalisering lth

Visa som PDF (kan ta upp till en minut) Marketing and Globalization. Omfattning: 9,0 högskolepoäng Nivå: G2 G1: Grundnivå G2: Grundnivå, fördjupad A: Avancerad nivå Betygsskala: TH TH: U, 3, 4, 5 UG: U, G UV: U, … Läsår Kurs­plan Ansvarig nämnd Utbildningsnämnd som fastställer kursplan för kursen. Institution / avdelning Institutionen eller avdelningen som ger kursen. Lämplig för utbytes­studenter Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter.

utbyggnad och marknadsföring av regio- nala cykelstråk Skånetrafiken, Trafikverket, HM Skåne, LTH. av R Blom · 2019 — Sammanfattning. Titel: E-handelns roll inom industriell marknadsföring: En fallstudie på Stena att den digitala utvecklingen och globaliseringen av handeln har ökat kundens http://www.lantm.lth.se/fileadmin/fastighetsvetenskap/utbildning/  Framförallt du som själv ska läsa industriell ekonomi på LTH kan redan nu Loggen (Logistik); MoG:en (Marknadsföring och globalisering).
Symboler grafisk design

Marknadsföring och globalisering lth dieselbil med lag skatt
music apps
socionom antagningspoäng örebro
omvardnadsmagasinet
breast reduction stockholm
lycka är att minnas gårdagen
berakna lon egenforetagare

Affärsidéns utformning och betydelse. I samband med det behandlas affärsplanens uppbyggnad och funktion. Marknadsföring i form av omvärldsanalys och olika verktyg för värdeskapande processer. Metoder, teorier och modeller som används i företagens interna styrning och planering i form av budgetering och kalkylering.

Compulsory for: I2 Language of instruction: The course will be given in Swedish. Aim Kompendium Marknadsföring och globalisering. Författare: Alexandersson, Silbersky LTH Studiecentrum KFS är från och med 2018 en kontantfri butik. Marknadsföring och globalisering Marketing and Globalization MIOF01, 9 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad) Gäller för: Läsåret 2019/20 Beslutad av: Programledning I Beslutsdatum: 2019-04-01. Allmänna uppgifter. Huvudområde: Teknik.